my-ip-is.com İstifadə şərtləri

mənim ipim
Bu veb sayt ("Sayt") Pk Holding BV ("Şirkət") tərəfindən təmin edilir və yalnız məlumat məqsədləri üçün istifadə edilə bilər. Saytdan istifadə edərək və ya Saytdan istifadə materiallarını istifadə edərək, bu xəbərdarlıqda göstərilən şərtlərə əməl etməyi qəbul edirsiniz.

My-IP-is.com məzmunundan istifadə


Bu veb saytın məzmunu heç bir şəkildə Şirkətin və ya sayta məlumat verən digər şəxslər və təşkilatlar tərəfindən qorunur. Saytdan istifadə edənlərə sayt və məzmununu yalnız şəxsi və qeyri-kommersiya məqsədilə istifadə etmək üçün məhdud olmayan qeyri-qanuni lisenziya verilir.

Sistemin IP ünvanı insan müdaxiləsiz təyin etmək məqsədi ilə site məzmununun avtomatik olaraq endirilməsinə icazə verilir. Bir sistemin IP ünvanını avtomatik olaraq təyin etmək üçün lazım olan yazı yazırsınızsa, bu cür fəaliyyətə icazə verən bir veb saytını istifadə edin.

İstifadəçilər bu saytdakı məzmunu çap edə bilərlər.

Bu şərtlərdə icazə verilən istisna olmaqla, PK Holding BV-in və ya müvafiq məlumat sahibinin yazılı izni olmadan, məzmunu hər hansı bir məqsəd üçün əks etdirilməməli, satıla, köçürülməmişdir, dəyişdirilməməli, yenidən bölüşdürülməmişdir, ötürülməməli və ya istismar edilməmişdir.

Bu Saytın Bağlanması və Zəmini


Bağlantı və paylaşma icazə verilir.

Üçüncü Şəxslərin Saytlarına Əlaqələr


Bu veb saytda müstəqil, üçüncü şəxslər tərəfindən idarə olunan digər saytlara istinadlar mövcuddur. Şirkət, bu əlaqələri bu Saytın istifadəçilərinə xidmət kimi təqdim edərkən, Şirkət bu əlaqəli saytları idarə etmir və bu saytlarda olan məzmun üçün məsuliyyət daşımır. Başqa cür göstərilmədiyi təqdirdə, Şirkət əlaqəli saytdakı hər hansı bir məlumatın və ya məzmunun düzgünlüyünü təsdiq etmir, təsdiq etmir və ya başqa şəkildə təmin etməyəcəkdir. Bu saytlar, o cümlədən informasiya, materiallar, məhsullar və xidmətlər, istifadəçinin öz riski ilə istifadə olunmalıdır.

Yanlışlıqlar və səhvlər


Bu Saytdakı materiallar qeyri-dəqiqliklər və tipografik səhvlər ola bilər. Şirkət, materialların düzgünlüyünü və ya tamlığını və ya Saytda nümayiş olunan və ya paylanan hər hansı bir məsləhət, fikir, bildiriş və ya digər məlumatın etibarlılığını təmin etmir. Bu rəy, məsləhət, məlumat və ya məlumatlara hər hansı bir güvənmənin yeganə risk altında olacağınızı qəbul edirsiniz. Şirkət, Saytın istənilən hissəsində hər hansı bir səhv və ya çatışmazlığı düzəldmək üçün öz müstəqilliyinə malikdir. Şirkət, Saytda, Saytdakı materiallarda və Saytda təsvir edilmiş məhsul, proqram, xidmət və ya qiymətlər istənilən vaxt xəbərdarlıq edilmədən başqa hər hansı bir dəyişiklik edə bilər.

Zəmanət yoxdur


Bu Sayt və Saytdakı məlumatlar və materiallar, TƏDQİQAT SAHƏSİ, qeyri-məhdudiyyət və ya müəyyən bir məqsəd üçün uyğunluq daxil olmaqla, lakin bunlarla məhdudlaşmayan hər hansı bir ifadə və ya zəmanət olmadan, "AS İŞ" təmin edilir.

PK Holding BV, heç bir halda, Saytın məzmunu, materialları və funksiyasından istifadə etmək və ya istifadə edə bilməməsi ilə bağlı olan hər hansı birbaşa, dolayı, xüsusi, sonradan və ya digər zərərlər üçün hər hansı bir şəxsdən məsuliyyət daşımır. hər hansı bir əlaqəli veb sayt, hətta belə zərərin mümkünlüyü haqqında şirkətin açıqladığı halda.

Bu şərtlərə dəyişikliklər


Bu İstifadə Şərtləri son dəfə yeniləndi Mart 28, 2018 və hər hansı bir əvvəlki İstifadə Şərtləri. Istifadə şərtləri istənilən vaxt dəyişdirilə bilər; belə bir dəyişiklik edildikdə, bu Saytda yenilənmiş bir versiya yerləşdiriləcəkdir. Değişiklikler yayınlandıklarında etkili olacaq. Hər hansı bir dəyişiklikdən xəbərdar olmaq üçün zaman-zaman istifadə şərtlərini nəzərdən keçirmək məsuliyyətinizdir. Bu Saytın davamlı istifadəsi, bu cür dəyişikliklərə dair razılığınızı göstərir.